จองโปรแกรมทัวร์

 • ชื่อโปรแกรม
  LEELA KOREA SKI 7-11 / 21-25 FEB 2018 - 5D3N
 • รหัสทัวร์
  :  ICNICN1802
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เกาหลี
 • ระยะเวลา
  :  5D3N (-)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 7-11 FEB 2018
 • 59,900 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 57,900 บาท/คน ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 • รายละเอียดผู้จอง
 • ผู้เดินทาง
 • จำนวนประเภทราคา/คนรวมเงิน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม ) {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท