ทัวร์ญี่ปุ่น

LEELA JAPAN WISTERIA 10-15 / 16-21 / 24-29 MAY 2018
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น เยือน ซาวาระ เมืองดั่งเดิมญี่ปุ่น ชมความสวยงามของดอกไม้หลากสายพันธ์ที่สวนฮิตาชิ ซีไซด์ และมนเสน่ห์ของดอกวิสทีเรีย ที่สวนอชิคากะ ศาลเจ้าโทโชกุและน้ำตกเคกอนเมืองนิกโก้ ชมภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งดอกชิบะซากุระ ขอพรสิ่งศักสิทธิ์ที่วัดเซนโซจิ ช้อปปิ้ง GOTEMBA OUTLET ย่านชินจุกุและอิออนพลาซ่า พร้อมบริการอาหาร เซตขาปูยักษ์ และที่พักระดับพรีเมียม เดินทางสายการบินไทย
LEELA HOKKAIDO - HAKODATE  10 - 15 MAY 2018
ท่องเที่ยวฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น เยือน หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ชมภูเขาฮาโกดาเตะ ขึ้นป้อมโกะเรียวคะคุ ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นโกดังอิฐแดงริมน้ำ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดๆ นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟโชวะ เข้าสู่เมืองโอตารุ โรงงานช็อคโกแลต ส่งท้ายช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ พิเศษ เมนูเจงกิสข่าน เซตขาปูยักษ์ พร้อมบริการที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA JAPAN ALPS  EXCLUSIVE 10-15 / 16-21 / 24-29 MAY 2018
เข้าสู่ฤดูชม มหากำแพงหิมะ บนยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ นามว่า ทาเทยาม่า ไฮไลท์ประจำปีของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และผ่อนคลายด้วยบรรกาศของวิถีชีวิตติดธรรมชาติ อย่าง "ทาคายาม่า & ชิราคาวาโกะ" หมู่บ้านมรดกโลก สืบสานประวัติศาสตร์กับปราสาทมัตสึโมโต้ ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งที่โกเทมบะเอาท์เล็ท และชินจูกุ สัมผัสอาหารชั้นเลิศ เซตขาปูยักษ์ และเนื้อฮิดะย่างบนใบโฮบะ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA GRAND JAPAN ALPS  JUN - AUG 2018
เดินทางวันที่ 6-11 / 20-25 มิ.ย. / 26-31 ก.ค. / 8-13 ส.ค. 2561 ... สัมผัสเทศกาลชมกำแพงหิมะอันยิ่งใหญ่ตระการตา บนเทือกเขา Tateyama อันศักดิ์สิทธิ์ เก็บภาพความประทับใจกับหมู่บ้านมรดกโลกสไตล์กัสโซ่ และ เมืองทาคายาม่า ชมปราสาทมัตสึโมโต้ อันงดงาม ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ Gotemba Outlet และ Shinjuku พลาดไม่ได้กับการขึ้นภูเขาไฟฟูจิ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย