ทัวร์ญี่ปุ่น

LEELA HOKKAIDO SNOW FESTIVAL  7-12 FEB 2018
ท่องเที่ยวฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ชมภูเขาไฟโชวะ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สนุกกับการเล่นสกี เมืองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ ชม 2 เทศกาลไฮไลท์ ...เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ (Otaru Snow Light Path Festival) และ Snow Festival 2018 ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เล็ต กับ ทานุกิโคจิ พร้อมบริการอาหาร เซ็ตเมนูปูยักษ์ และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม บินตรงสายการบินไทย
LEELA JAPAN SMOOTH EXCLUSIVE JAN - FEB 2018
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น สนุกกับสวนสนุกดิสนีส์แลนด์ ลิ้มลองอาหารทะเลสดที่ตลาดปลาสึกิจิ สักการะวัดอาซากุสะ ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ปราสาทนาโกย่า ชมทิวไผ่ย่านอาราชิยาม่า พร้อมนั่งรถไฟสายโรแมนติกชมความสวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านชินจูกุ โกเทมบะเอาท์เล็ท และ ชินไซบาชิ บริการเซตขาปู และ สเต็กเนื้อโกเบ บริการที่พักระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย
LEELA JAPAN WINTER EXCLUSIVE JAN - FEB 2018
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น สักการะเทพเจ้า ณ วัดโอสุ เมืองนาโกย่า พบกับ ไฮไลท์!! ชมการแสดงแสงสียามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น NABANA NO SATO เยือนชิราคาวาโกะหมู่บ้านมรดกโลก ทาคายาม่าและเมืองคาวาโกเอะ ปราสาทมัตสึโมโต้ สนุกสนานกับฟาร์มวาซาบิ สกีรีสอร์ท ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งที่ ชินจูกุ วัดอาซากุสะ ลิ้มรสเนื้อโกเบและเนื้อฮิดะ พร้อมบริการพักระดับพรีเมี่ยม (แช่ออนเซน 1 คืน ) สายการบินไทย
LEELA JAPAN CELEBRATE EXCLUSIVE JAN - FEB 2018
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ชมการแสดงวิถีชีวิตดั้งเดิม ชมการแสดงไฟ NABANO SATO หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ เก็บสตรอเบอรี่จากไร่ สักการะศาลเจ้าฮารุนะ ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ สนุกสนานกับการเล่นสกี ขึ้นกระเช้าชินโฮตากะ โรปเวย์ ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ ชินไซบาชิ บริการอาหารระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย