ทัวร์ไต้หวัน

LEELA TAIWAN DELUXE FEB - MAR 2018
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน นั่งรถไฟความเร็วสูง สัมผัสธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติโทโระโกะ เรียนรู้วัฒนธรรมจากพิพิธภัณฑ์กู้กง เดินถนนโบราณตั้นสุ่ย สักการะวัดกวนอู HUASHAN1914 CREATIVE PARK แหล่งรวมศิลปะ YINGGE OLD STREET หมู่บ้านโบราณซิซิหนานชุน YINGGE CERAMICS MUSEUM บริการอาหารสุกี้ขาปูอลาสก้า เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA PREMIUM TAIWAN FEB - APR 2018
ท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน นำท่านสัมผัสธรรมชาติกลางขุนเขาที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อและวัดหลงซันซื่อ ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป101 เพลินตากับสิ่งล้ำค้าจากพระราชต้องห้ามที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่นและอุทยานแห่งชาติเย่หลิว พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA TAIWAN PREMIUM  13 - 16 APR 2561
ท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์กับประเทศไต้หวัน นำท่านไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าที่วัดเหวินหวู่และวัดจงไถฉานซื่อ สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติของทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนรามาจากตึกไทเป101 ชมสิ่งของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมความสวยงามของหมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่นและอุทยานแห่งชาติเย่หลิว มื้ออาหารสุดพิเศษ!! สุกี้ขาปูอลาสก้า พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย