ทัวร์ฮ่องกง

LEELA HONGKONG AMBITION MAR - APR 2018 (DISNEYLAND)
ท่องเที่ยวฮ่องกง นำท่านนมัสการพระใหญ่โปหลินนองปิง ขอพรเทพเจ้าแชกงที่วัดแชกงหมิวและเจ้าแม่กวนอิมวัด Tin Hua ที่หาดรีพลัสเบย์ ชมวิวฮ่องกงแบบพาโนรามาจากตึกสูงที่สุดของฮ่องกงที่สกาย100 สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายใน "Disney Land" ช้อปปิ้งย่านดัง Tsim Sha Tsui และ Citygate Outlets พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA HONG KONG EXCLUSIVE MAR - APR 2018
เดินทางสู่ ฮ่องกง มหานครแห่งสีสันที่ไม่เคยหลับไหล นั่งกระเช้า Ngong Ping 360 สักการะพระใหญ่ลันตาที่นองปิง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ ท่านแชกุงวัดแชกงหมิว และวัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอ้าท์เล็ทและย่านจิมซาชุย บริการอาหารทะเลอาทิ กุ้งมังกร หอยงวงช้าง เป่าฮื้อ ณ หมู่บ้านเล่ยหยู่มุน พร้อมที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย
LEELA HONGKONG-MACAU EXCLUSIVE MAR - APR 2018
ท่องเที่ยว มาเก๊า - ฮ่องกง นำท่านไหว้พระที่วัดอาม่าและเจ้าแม่กวนอิมที่มาเก๊า ชมโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้ง Senado square ขอพรท่านแชกงที่วัดแชกงหมิวและวัดหวังต้าเซียนที่ฮ่องกง ชมวิวฮ่องกงแบบพาโนรามาจากตึกสูงที่สุดของฮ่องกงที่สกาย100 ช้อปปิ้งย่านดัง Tsim Sha Tsui และ ห้าง Pacific Place พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสายการบินไทย