LEELA DUBAI EXCLUSIVE 14-19 FEB/ 15-20 MAR 2018 - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  DBXDXB2018
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ดูไบ
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
ท่องเที่ยวเมืองดูไบ เที่ยวโครงการเดอะปาล์ม ขึ้นตึกเบิร์จ คาลิฟา ( ชั้น 148 ) เข้าสู่เมืองหลวงอาบูดาบี ชมความสวยงามของแกรนด์มอส ทานอาหารภายในวังเอมิเรตส์ สนุกกับเครื่องเล่นที่เฟอร์รารี่ เวิร์ล EXCLUSIVE !! นั่งรถลีมูนซีน ทานอาหารที่โรงแรม 7 ดาว (โรงแรมเรือใบ) พิพิธภัณฑ์ดูไบ ล่องเรืออับรา สู่ ตลาดทอง นั่งรถโฟลวิลล์ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งห้างระดับโลก อย่างดูไบมอลล์ สายการบินเอมิเรตส์

รายการเดินทางโดยย่อ

 

    


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  14-19 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 179,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 171,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  15-20 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 179,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 171,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )