LEELA TAIWAN IMPRESSION ( PRIVATE ) JUN - OCT 2018 - 4D3N
ท่องเที่ยวไต้หวันแบบ **กรุ๊ปส่วนตัว** เดินทางตั้งแต่ 4 - 9 ท่าน ... วันที่ 21-24 JUN / 12-15 , 27-30 JUL / 10-13 , 23-26 AUG / 1-4 SEP / 11-14 , 19-22 OCT 2018 ... เยือนพิพิธภัณฑ์กู้กง ชมวิว ณ ตึกไทเป 101 วัดหลงซันซื่อ พิพิธภัณท์เมืองจิ๋ว บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านผิงซี และ HUASHAN1914 CREATIVE PARK ช้อปปิ้งตลาดกงกวน ถนนโบราณตั้นสุ่ย ทานอาหารทะเลสดที่ตลาดปลาใจกลางไทเป พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักระดับพรีเมี่ยม เดินทางโดยสายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  21 - 24 JUN 2018  จองทัวร์นี้
 • 85,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 79,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 73,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  12 - 15 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 85,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 79,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 73,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  27 - 30 JUL 2018  จองทัวร์นี้
 • 85,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 79,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 73,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  10 - 13 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 85,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 79,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 73,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  23 - 26 AUG 2018  จองทัวร์นี้
 • 85,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 79,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 73,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  1 - 4 SEP 2018  จองทัวร์นี้
 • 85,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 79,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 73,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  11 - 14 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 85,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 79,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 73,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน
 •  19 - 22 OCT 2018  จองทัวร์นี้
 • 85,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 4 - 5 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 79,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 6 - 7 ท่าน ชำระต่อท่าน
 • 73,900 บาท/คน เดินทาง จำนวน 8 - 9 ท่าน ชำระต่อท่าน