LEELA PREMIUM BEIJING JAN - FEB 2018 - 5D4N
 • รหัสทัวร์
  :  PEKPEK2018
 • ประเทศ
  :  ทัวร์จีน
 • ระยะเวลา
  :  5D4N (-)
ท่องเที่ยวเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน สัมผัสประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ณ จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน และ สุสาน 13 กษัตริย์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดลามะ ชมกายกรรมปักกิ่งสุดตระการตา สัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่าง กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้ง The Place และ ถนนโบราณหวังฝูจิง บริการอาหาร(เป็ดปักกิ่ง , กุ้งมังกร , สุกี้หม้อไฟจักรพรรดิ์ ) พร้อมบริการที่พัก ระดับพรีเมี่ยม สายการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  19-23 JAN 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  1-5 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  8-12 FEB 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )