LEELA PREMIUM SHANGHAI SUZHOU MAR - APR 2018 - 5D3N
 • รหัสทัวร์
  :  PVGPVG1803
 • ประเทศ
  :  ทัวร์จีน
 • ระยะเวลา
  :  5D3N (-)
ท่องเที่ยวเมืองฝั่งตะวันออกประเทศจีน เซี่ยงไฮ้และซูโจว นำท่านล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณถงหลี่ ชมความสวยงามของย่านเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่ซานถังเจีย สวนจัวเจิ้งและเจดีย์หู่ชิวที่เมืองซูโจว จากนั้นนำท่านสู่นครเซี่ยงไฮ้ เพลิดเพลินกับการชมโชว์กายกรรม ERA นำท่านนมัสการวัดพระหยกขาวที่มีชื่อเสียงของเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนนานกิงและตลาดเฉินหวังเมี่ยว พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับพรีเมียม เดินทางโดยสารการบินไทย

รายการเดินทางโดยย่อ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  8-12 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  15-19 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  22-26 MAR 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  29 MAR - 2 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  23 - 28 MAR / 4 - 9 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 59,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 55,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  5-9 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  19-23 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
 •  26-30 APR 2018  จองทัวร์นี้
 • 49,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 47,900 บาท/คนราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )